Tuesday, March 4, 2008

Ca Dao, Tục Ngử....Bất Hủ

Thò tay em bứt cọng ngò
Anh xấu như bò,bỏ chó nó chê.
Ấy vậy mà em lại mê.
Nửa đêm thanh vắng dắt dê vào nhà
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cái quần.
Em được thì cho anh xin
Chớ đừng đem cất ,làm tin trong nhà
Nửa đêm bóng xế trăng tà
Lại đêm ra ngắm để mà nhớ anh
Ngắm rồi đem cất để dành
Khi nào anh tới đòi anh trăm ngàn...
+Cá không ăn muối cá khôn
Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luôn
+Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày dzợ cấy , con trâu đứng dzòm
+Một cây làm chẵng nên non
Ba cây chụm lại ta xây hàng rào
+Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày.
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài núi trâu nằm với ta
Để cho bà dzợ ở nhà
Đú đa,đú đỡn chồng bà cạnh bên
+ầu ơ ..con ngủ cho ngoan ..
Mẹ chơi tứ xắc ...lấy tiền nuôi con
Thức khuya mới thấy hao dầu
Yêu anh mới biết anh ngầu như.. ma
+Ai đưa con sáo sang sông ??
Ðem lên thành phố ...nướng trui phát thèm
Nếu biết là em đã có chồng
Anh về cắt NÓ thả trôi sông
Của anh lênh đênh theo dòng nước
Trôi đến nhà em có lượm không.
Yêu nhau trái ấu cũng tròn.
Ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia.
Má ơi đừng gả con xa.
Cỡ chừng bên Mỹ hay canada được rồi.
Má ơi cố gả con xa
Càng xa càng có dollar gửi về ...
+Má ơi dung gả con xa
Chim kêu vuợn hú sợ ma thấy mồ
Cười người chớ khá cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau...cười hoài
Hôm qua mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ nghênh ngang ra vào
Nam nhi kính cẩn cúi chào
Chị em phụ nữ ra vào nghênh ngang
Hôm nay mùng 9 tháng 3
Chị em phụ nữ nghênh ngang ra vào
Nam nhi chẳng cúi chẳng chào
Đạp cho một cái lộn nhào xuống mương ..
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng đã có búa xua người vào
Học nhiều cũng chẳng khá hơn ai
Bụng phệ , mắt mờ , đít lại chai
Em ngó , em rầu , em phát chán
Chị nhìn , chị nản , chị chê bai
Về nhà vợ rủa : đồ ăn hại
Xuống phố ngưòi than : gã xí trai
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản......
Ta về ta tắm ao ta
Cỗi truồng tuốt luốt,ai mà cười chê
Đi học là đi tu
Ngồi học là ngồi tù
Sách vở là kẻ thù
Thầy cô là đối thủ
Hận đời em muốn đi tu
Ra đến ngoài ngơ nhớ u lại về
-Khôn ba năm dại nữa giờ ... biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm.
-Tóc em dài em cài hoa bí
Miệng em cười nhu ngựa hí trường đua.
Tóc em dài em cài bông hoa huệ
Miệng em cười như cái hủ mắm nêm

Monday, March 3, 2008

Why?

Why are there 7 days in a week?
One viable theory correlates the seven day week to the seven (astrological) "planets" known to the ancients: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. The number seven does not seem an obvious choice to match lunar or solar periods, however. A solar year could be more evenly divided into weeks of 5 days, and the moon phases five-day and six-day weeks make a better short term fit (6 times 5 is 30) to the lunar (synodic) month (of about 29.53 days) than the current week (4 times 7 is 28). The seven-day week may have been chosen because its length approximates one moon phase (one quarter = 29.53 / 4 = 7.3825).

Monday = Moon
Tuesday = Mars
Wednesday = Mercury
Thursday = Jupiter
Friday = Venus
Saturday = Saturn
Sunday = Sun

Sunday, March 2, 2008

Believe It Or Not?


It took 386 million tons of rock in order to completed The World (in Dubai, UAE). The World is a development of 300 man-made islands built off the coast of Dubai. It's purpose to create a map of the world in the form of man-made islands. The only way to get to and from the islands will be by boat or air as there will be no roads leading to the islands, the ultimate in privacy. The cost of the islands average between $15-$50 US million, but the most expensive costs around $250 US million, and if you want to buy one you must be invited to do so. The World was completed on Jan 10 2008.
Unbelievable?
Believe It.

Q & AA: The world's longest bridge is Lake Pontchartrain Causeway. It was built in 1969, in southern Lousiana US. It is 38,422 meters long (126,024 feet.)