Tuesday, April 29, 2008

Rất có thể chúng ta cô đơn trong vũ trụ

Các tính toán mới cho thấy sự sống trong vũ trụ là cực kỳ hiếm, và cơ hội tồn tại các nền văn minh còn xa vời hơn.
Năm 1961, một nhà thiên văn radio trẻ tên là Frank Drake đã đưa ra một công thức để dự đoán có bao nhiêu hành tinh trong thiên hà của chúng ta có thể có nền văn minh. Công thức này được gọi là Phương trình Drake, và khi nhà phát minh tính đến các hệ số như số lượng các ngôi sao, phần trăm khả năng có các hành tinh bay quanh chúng, phần trăm khả năng những hành tinh này có thể có sự sống.., ông kết luận vũ trụ ắt hẳn rất đông đảo những sinh vật có tri giác.
Nhưng họ ở đâu? Chúng ta không hề nghe thấy họ, kể từ khi Drake và cộng sự tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất.
Giờ đây, tiến sĩ Andrew Watson, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học East Anglia ở Great Britain, lại cho rằng khả năng tìm thấy sự sống ngoài trái đất giống như chúng ta là cực kỳ, cực kỳ thấp - có lẽ chỉ đến 0,01 phần trăm trong suốt 4 tỷ năm mới cho ra một hành tinh giống chúng ta có thể cho sự sống ở được. Watson không cô đơn. Don Brownlee và Peter Ward đã viết một cuốn sách có tên gọi "Rare Earth" (Trái đất hiếm hoi) năm 2000, trong đó lập luận rằng hành tinh của chúng ta là một trường hợp cực kỳ bất thường - không chỉ vì nó có nước lỏng, có kích cỡ phù hợp để giữ bầu khí quyển bao quanh, mà vì nó còn có một anh láng giềng khổng lồ (Mộc tinh) giúp hút ra xa các tiểu hành tinh và những mảnh vụn nhỏ mà nếu không chúng có thể đã bắn nát trái đất vào thời điểm hệ mặt trời hình thành.
Yếu tố mà Watson đưa ra trong lập luận này là có một "cửa sổ hẹp" cho sự sống trên trái đất - và chúng ta đã xuất hiện khá muộn trong cửa sổ đó. Mặt trời đang nở ra một cách mạnh mẽ, vì thế trái đất chỉ có thể tồn tại 1 tỷ năm nữa trước khi chết khô. "Những cấu trúc phức tạp của sự sống được tách ra từ prokaryote (có thể là các tế bào sống nguyên thủy đầu tiên trên trái đất) nhờ một vài đột biến khác thường nào đó, và vì thế, sẽ ít phổ biến hơn nhiều so với các prokaryote. Trí tuệ thông minh lại là các bước đột biến tiếp theo nữa, vì thế lại càng khó có cơ hội xuất hiện hơn", ông viết.
Dù vậy, nhóm của Drake vẫn tiếp tục nghiên cứu về các nền văn minh ngoài trái đất, được hỗ trợ lớn hơn bởi những mạnh thường quân như đồng sáng lập Microsoft Paul Allen. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ chứng minh rằng ý kiến của Watson là sai lầm.

Phát hiện mới về hoạt động hố đen

(Ảnh: Marscher et al., Wolfgang Steffen, Cosmovision, NRAO/AUI/NSF)

Sử dụng kính thiên văn quang học cực mạnh các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston (Mỹ) chụp được hình ảnh một hố đen có kích thước siêu lớn trong lúc chúng phun ra những tia phân tử tăng nạp cực mạnh. Hố đen này nằm cách trái đất 950 triệu năm ánh sáng, thuộc dải thiên hà BL Lacertae. Khám phá mới trên cho phép giới khoa học lần đầu tiên nhìn rõ cách các tia vũ trụ hình thành. Các hố đen siêu lớn tạo nên lõi của nhiều thiên hà và giới thiên văn học từ lâu cho rằng chúng đã phóng ra các tia phân tử có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, cho đến khi kính thiên văn chụp được các hình ảnh trên lý thuyết này vẫn nằm trong vòng bí mật. Những hình ảnh này cho thấy vật chất bị lôi về phía hố đen đã tạo nên một đĩa phẳng, xoay vòng, gọi là đĩa bồi.
Khi vật chất di chuyển hướng tâm từ ngoại biên của đĩa bồi, những trường điện từ nằm vuông góc với đĩa bồi bị xoắn lại, tạo ra một bó vật chất bị nén chặt, đẩy những phân tử bị hố đen tống ra. Phần không gian gần hố đen, trong đó có các trường điện từ, cũng bị xoắn lại do sức hút trọng lực cực mạnh của hố đen.

Saturday, April 26, 2008

What Is VY Canis Majoris?


VY Canis Majoris ( VY CMa ) is a red hypergiant star located in the constellation Canis Major. It is the largest known star and also one of the most luminous known. It is located about 1.5 kiloparsecs or 5,000 light years from Earth. It's estimates the radius of VY CMa at 1800 to 2100 solar radii. To illustrate, if our Sun was replaced with VY Canis Major, its surface would extend to the orbit of Saturn. Assuming the upper size limit of 2100 solar radii, light would take more than 8 hours to travel around the star's circumference. VY CMa is approximately 26,000 times the radius of the Sun. Similarly if a human could walk on the sucgace of Canis Majoris - assuming a speed of 5 km/h (3 mph) for 8 hours a day the person would have to walk for 650,000 years to circle the star ( compared with 2 years 11 months to complete the same task on Earth, and 310 years 7 months on the Sun )

Friday, April 25, 2008

How Can Galaxies Move Away Faster Than Speed of Light?

Einstein's Theory of Relativily: says that the speed of light - 300,000 km/s - is the maximum speed that anything can travel in the Universe. It requires more and more energy to approach the speed of light. You could use up all the energy in the Universe and still not be traveling at light speed.
As you know, most of the galaxies in the Universe are expanding away from us because of the Big Bang, and the subsequent effects of dark energy, which is providing an additional accelerating force on the expansion of the Universe.
Galaxies, like our own Milky Way are carried along by the expansion of the Universe, and will move apart from every other galaxy, unless they're close enough to hold together with gravity.
As you look at galaxies further and further away, they appear to be moving faster and faster away from us. And it is possible that they could eventually appear to be moving away from us faster than the speed of light. At that point, light leaving the distant galaxy would never reach us.
When that happens, the distant galaxy would just fade away as the last of the photons reached Earth, and then we would never know it was ever there. This sounds like it breaks Einstein's theories but it doesn't. The galaxies themselves aren't actually moving very quickly through space, it's the space itself which is expanding away, and the galaxy is being carried along with it. As long as the galaxy doesn't try to move quickly through space, no physical laws are broken.
One sad side effect of this expansion is that most of the galaxies will have receded over this horizon in about 3 trillion years, and future cosmologists will never know there's a great big Universe out there.

Most Educated Countries In The World

Rank - Country - Percentage of Population
1 - Canada - 44.0 %
2 - United States - 38.4
3 - Japan - 37.4
4 - Sweden - 33.4
5 - Finland - 33.3
6 - Denmark - 31.9
7 - Australia - 31.3
8 - Norway - 31.0
9 - New Zealand - 30.9
10 - Korea, South - 29.5

Numbers indicate the Percentage of Population aged 25-64 that have attained a tertiary level of education (OECD Countries).
Source: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007.


Toronto (Ontario, Canada) residents hold more university degrees than any other country in the world.

Countries with Most Universities
1/ India: 8,407
2/ United States: 5,758
3/ Argentina: 1,705

Countries with the Most University Students
1/ United States: 14,261,778
2/ India: 6,060,418
3/ Japan: 3,917,709

The Question That Cannot Be Answered!!!

Q: What is beyond the Universe?
A: It's a question that cannot be answered as of today and we won't know for a very long...long...long...time.

I'm just one of many many people desire for this answer.

The Tallest Topiary in The World


Green and awesomely tall, a shrub growing 61 feet (18.59 m.), it is amazing. When Moirangthem Okendra Kumbi of Manipur returned home after getting his degree of B.Sc. Agri. (Hons.) from Meerut University, in 1983, he found a small plant on a mustard oil tin planted by his sister. The plant was a kind of shrub Manipuris use to grow as fencing to their gardens, so they called it Samban-Lei (Samban means fencing and Lei means flower), its Hindi name is Nilakantha (Sky flower) and Botanical Name is Duranta repens Linn.