Tuesday, March 4, 2008

Ca Dao, Tục Ngử....Bất Hủ

Thò tay em bứt cọng ngò
Anh xấu như bò,bỏ chó nó chê.
Ấy vậy mà em lại mê.
Nửa đêm thanh vắng dắt dê vào nhà
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cái quần.
Em được thì cho anh xin
Chớ đừng đem cất ,làm tin trong nhà
Nửa đêm bóng xế trăng tà
Lại đêm ra ngắm để mà nhớ anh
Ngắm rồi đem cất để dành
Khi nào anh tới đòi anh trăm ngàn...
+Cá không ăn muối cá khôn
Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luôn
+Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày dzợ cấy , con trâu đứng dzòm
+Một cây làm chẵng nên non
Ba cây chụm lại ta xây hàng rào
+Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày.
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài núi trâu nằm với ta
Để cho bà dzợ ở nhà
Đú đa,đú đỡn chồng bà cạnh bên
+ầu ơ ..con ngủ cho ngoan ..
Mẹ chơi tứ xắc ...lấy tiền nuôi con
Thức khuya mới thấy hao dầu
Yêu anh mới biết anh ngầu như.. ma
+Ai đưa con sáo sang sông ??
Ðem lên thành phố ...nướng trui phát thèm
Nếu biết là em đã có chồng
Anh về cắt NÓ thả trôi sông
Của anh lênh đênh theo dòng nước
Trôi đến nhà em có lượm không.
Yêu nhau trái ấu cũng tròn.
Ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia.
Má ơi đừng gả con xa.
Cỡ chừng bên Mỹ hay canada được rồi.
Má ơi cố gả con xa
Càng xa càng có dollar gửi về ...
+Má ơi dung gả con xa
Chim kêu vuợn hú sợ ma thấy mồ
Cười người chớ khá cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau...cười hoài
Hôm qua mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ nghênh ngang ra vào
Nam nhi kính cẩn cúi chào
Chị em phụ nữ ra vào nghênh ngang
Hôm nay mùng 9 tháng 3
Chị em phụ nữ nghênh ngang ra vào
Nam nhi chẳng cúi chẳng chào
Đạp cho một cái lộn nhào xuống mương ..
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng đã có búa xua người vào
Học nhiều cũng chẳng khá hơn ai
Bụng phệ , mắt mờ , đít lại chai
Em ngó , em rầu , em phát chán
Chị nhìn , chị nản , chị chê bai
Về nhà vợ rủa : đồ ăn hại
Xuống phố ngưòi than : gã xí trai
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản......
Ta về ta tắm ao ta
Cỗi truồng tuốt luốt,ai mà cười chê
Đi học là đi tu
Ngồi học là ngồi tù
Sách vở là kẻ thù
Thầy cô là đối thủ
Hận đời em muốn đi tu
Ra đến ngoài ngơ nhớ u lại về
-Khôn ba năm dại nữa giờ ... biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm.
-Tóc em dài em cài hoa bí
Miệng em cười nhu ngựa hí trường đua.
Tóc em dài em cài bông hoa huệ
Miệng em cười như cái hủ mắm nêm